Podstawowy przedmiot działalności Rabczańskiej Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił”:

  • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

  • Działalność obiektów sportowych

  • Roboty remontowo – budowlane

  • Usługi porządkowe